Mẫu Thân (Mặt trăng)


Bộ nữ trang này còn được gọi là "Mặt Trăng", tiêu biểu cho phẩm chất thánh thiện và nhân hậu, chiếu tỏa ánh sáng của tình thương.

 

   

"Thượng Ðế là sự khoan dung, Thượng Ðế vĩnh viễn là tình thương như tấm lòng của mẹ."

"Phụ nữ thường lấy lương tri và tình thương để cai trị. Phụ nữ là một biểu tượng của tình thương, và họ vẫn là vậy. Ðó là nguyên do đã có hàng ngàn bản nhạc được viết dành cho những bà mẹ."

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Cape Town
Nam Phi, Ngày 28 tháng 11 năm 1999

"Người đời thường nói rằng phụ nữ không thể thành Phật. Ðây quả thật là sự mâu thuẩn. Phụ nữ gần gũi với Phật quả hơn. Nếu quý vị tự nhận biết được mình, nếu quý vị dùng phẩm chất nữ giới cho mục đích cao cả hơn, quý vị sẽ đến đó nhanh hơn, vì quý vị có năng lực tri giác, quý vị có sự quan tâm, quý vị có những cảm giác thanh thoát, và quý vị có lương tri. Do đó, những gì quý vị muốn, quý vị sẽ có được. Ðó là lý do đàn ông thường sợ đàn bà."

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Trung tâm Orlando
Florida, Hoa Kỳ Ngày 5 tháng 10 năm 1998


Con Cái Thượng Ðế
Người ngoại tinh
Tiểu thiên thần
Tiểu Bồ Ðề
Bồ Ðề Ðạt Ma
Phật Di Lạc
Quán Âm Bồ Tát Tọa Thiền
Phụ Thân (Mặt trời)
Mẫu Thân (Mặt trăng)