Bồ Ðề Ðạt Ma

Thiết kế của bộ nữ trang này biểu lộ một tâm hồn hoàn mỹ, trong sáng và tự tại của Bồ Ðề Ðạt Ma.

 


"Phật là một vị Minh Sư khai ngộ, dịch từ tiếng Phạn Buddha, có nghĩa là một người khai ngộ. Một người đã đạt được Bồ đề, cũng có nghĩa là Minh Sư khai ngộ. Tại sao lại gọi là khai ngộ? Bởi vì lúc khai ngộ, quý vị sẽ thấy ánh sáng. Bên trong và bên ngoài thân thể của quý vị đều có ánh sáng, toàn cõi vũ trụ đều có ánh sáng của quý vị. Ánh sáng này chiếu rọi khắp bốn phương và những người khác sẽ nhìn thấy bốn phía của quý vị đều có ánh sáng. Nhìn Chúa Giê Su Ki Tô, Đức Phật và những vị Thánh Nhân khác, chung quanh người đều có một vòng ánh sáng, đó gọi là khai ngộ".

"Samadhi có nghĩa là nhập định, đạt được niềm vui thậm thâm, pháp hỷ tràn đầy bên trong. Khi quý vị nhập vào sammahi, sammahi sẽ đem lại cho quý vị trạng thái vô cùng sung sướng, trí huệ sáng suốt; quý vị có thể đem trí huệ và thế giới cực lạc này cho những người cần đến quý vị hoặc những người gần gũi với quý vị."

Trích từ "Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư"
Số 17, trang 19


Con Cái Thượng Ðế
Người ngoại tinh
Tiểu thiên thần
Tiểu Bồ Ðề
Bồ Ðề Ðạt Ma
Phật Di Lạc
Quán Âm Bồ Tát Tọa Thiền
Phụ Thân (Mặt trời)
Mẫu Thân (Mặt trăng)