Tiểu Thiên Thần

Ðại diện cho sự vô tư và thuần khiết của trẻ em, bộ nữ trang này có bộ cánh xòe ra, làm cho người ta cảm thấy muốn bay lên. Tiểu thiên thần đang vỗ cánh bay, chào đón một vị thánh giá lâm."Nhiều khi quý vị nhập định, đi vào trạng thái trẻ con như tôi đã đề cập, trạng thái trẻ con thật sự, như thiên thần, như Thượng Đế, hoàn toàn thích thú trong sự hiện hữu đó, chỉ có sự hiện hữu trong lúc đó, chúng ta thật sự biết mọi thứ là hoàn mỹ. Lúc đó, chúng ta muốn cái gì cũng có và chúng ta không bao giờ muốn điều gì trong trạng thái như vậy. Quý vị nhớ những lần nhập định, rất là thích."

Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ
Ngày 13 tháng 9 năm 1997 (Nguyên văn Anh ngữ)
Trích từ "Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư"
Số 89, "Nguồn Cội Chân Ngã Của Chúng ta"

 


Tiếng Hát Thiên Thần

V: Tôi có một thể nghiệm rất lạ vào tháng Chạp. Đang nằm trên giường, lúc đó trời tối, tự nhiên tôi nghe thấy tiếng thiên thần, hàng ngàn thiên thần vậy. Giống như tiếng "A..a.." nhưng gấp ngàn lần lên. Sau đó, tôi ra khỏi thân thể, đi ra sân rồi bay lên với các thiên thần. Họ ở đó. Họ rất, rất là lớn và họ là thiên thần. Qua ngày hôm sau, anh của tôi đang ngồi ở bàn. Tôi chưa kể, thì anh đã nói: "ồ, biết gì không? Tối hôm qua, anh nghe thấy tiếng thiên thần, cả ngàn vị!"


THVTS: Ông ta cũng nghe.

V: Ông ấy có nghe, nhưng không bay. Ông không bay lên với thiên thần. Trước đó tôi không bao giờ tin vào thiên thần cho lắm, nhưng bây giờ tôi thật sự tin. Đây có phải là những cảnh giới không? Có những cảnh giới có thiên thần như vậy không?

THVTS: Dĩ nhiên là có. Đó là lúc quý vị chết. Quý vị chết hằng ngày. Rời thân thể mình rồi trở lại. Đó mới đúng là phục sinh. Người ta chỉ gặp thiên thần sau khi chết, khi họ đến đưa đi tới cảnh giới cao hơn. Nhưng quý vị có thể chết như vậy hoài rồi trở lại. Chúng ta gọi đó là giải thoát trong đời này. Thiên Đàng ở trong tầm tay. Bây giờ thì quý vị biết Thánh Kinh nói về cái gì rồi. Dù ông anh không ở cùng hạng như quý vị, trước khi được kể, ông ta cũng đã nghe thấy, bởi vì sự truyền giao giữa anh em với nhau. Chấn động của quý vị cũng kéo họ lên. Chúng ta những người tu pháp môn Quán Âm là như vậy, bất cứ nơi nào chúng ta tới. Chúng ta - những người tu thiền, những người tu hành đàng hoàng - gia trì cho tất cả những nơi nào mình tới, những người mình gặp, những người mình nghĩ đến, dù đó là người, thú vật, ma quỷ hay thiên thần. Chúng ta gia trì cho họ mà không biết. Chỉ khi nào vô tình chúng ta mới biết mà thôi. Cho nên, ông anh được quý vị gia trì lúc đó. Bởi vì quý vị nâng cao đẳng cấp mình lên và ông ta ở gần đó nên được gia trì. Ông ấy mẫn cảm hơn nên tiếp nhận được. Nhưng cả gia đình quý vị đều được gia trì, chỉ vì họ không biết mà thôi.

Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ
Ngày 7 tháng 6 năm 1998 (Nguyên văn Anh ngữ)
Trích từ "Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư"
Số 96, Vấn đáp chọn lọcCon Cái Thượng Ðế
Người ngoại tinh
Tiểu thiên thần
Tiểu Bồ Ðề
Bồ Ðề Ðạt Ma
Phật Di Lạc
Quán Âm Bồ Tát Tọa Thiền
Phụ Thân (Mặt trời)
Mẫu Thân (Mặt trăng)