Phụ Thân (Mặt trời)

Những hạt đá xanh tỏa chiếu ánh sáng vàng. Giống như ánh mặt trời lấp lánh, bộ nữ trang này tiêu biểu cho tình thương vô vị kỷ của người cha.


"Đại trượng phu là một người có phong độ, đạt thành, một khả năng và trí huệ để hiểu và liễu ngộ mọi việc, và là người có lý tưởng thanh cao muốn liễu thoát sanh tử, hiểu biết luật vũ trụ, và đạt được đại trí huệ và Chân Lý. Người như vậy là bậc đại trượng phu."(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)

Trích từ "Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư"
Số 91, Lời pháp cam lồ


Con Cái Thượng Ðế
Người ngoại tinh
Tiểu thiên thần
Tiểu Bồ Ðề
Bồ Ðề Ðạt Ma
Phật Di Lạc
Quán Âm Bồ Tát Tọa Thiền
Phụ Thân (Mặt trời)
Mẫu Thân (Mặt trăng)