Con Cái Thượng Ðế


Ðây là mặt đeo với hình các trẻ em, khuôn mặt rất vui vẻ, được gọi là "Con Cái Thượng Ðế", bởi vì tất cả chúng ta đều là con cái Thượng Ðế. Mỗi món nữ trang nhắc nhở chúng ta thấy rằng chúng ta thật sự là như vậy, thật sự vĩ đại, là con cái của Thượng Ðế, là một phần của Ðấng Thiêng Liêng. Chúng ta không phải là thân xác này, không phải là những chúng sinh đang đau khổ như chúng ta tưởng.

~ Thanh Hải Vô Thượng Sư

 


"Trừ phi trở thành trong sạch như trẻ nhỏ, các con không thể tới Thiên Quốc." Nhớ không? Đó giống như nói là chúng ta phải tin cậy mọi thứ vào Thượng Đế. Đó là cách duy nhất có thể cho chúng ta mọi thứ chúng ta muốn. Thật vậy, chúng ta đối mặt với một cái gì đó một cách tự nhiên và nó mang đến cho chúng ta niềm vui và lợi ích. Thậm chí chúng ta không phải làm việc gì hoặc cố gắng gì cả. Cho nên, chúng ta nên trở thành đứa trẻ đó. Không phải đứa trẻ vô trách nhiệm, mà là một đứa trẻ thông minh. Khi có trí huệ, chúng ta trở nên thuần khiết. Vì khi biết mọi thứ rồi thì không có cái gì chúng ta cần phải biết, không một cái gì cần phải tìm hiểu, hoặc không một cái gì muốn biết.

Đừng quên đứa bé bên trong quý vị. Lúc nào nó cũng có đó, khi nào gọi, nó sẽ ra. Nó ló ra. Đó là Thượng Đế Tánh. Đó là bản tánh thuần khiết. Chúng ta không nên quá lo lắng, quá lo tính -- "Nếu làm việc này thì chúng ta sẽ thu hoạch được gì?" Đứa trẻ không làm vậy. Đứa trẻ không bao giờ lo lắng cho ngày mai.


Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ
Ngày 13 tháng 9 năm 1997 (Nguyên văn Anh ngữ)
Trích từ "Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư"
Số 89, "Nguồn Cội Chân Ngã Của Chúng ta"

"Thượng Đế ban cho chúng ta con cái là để nhắc nhở chúng ta làm một người thầy tốt. Chúng ta phải tự làm cho mình hoàn mỹ vì một đứa con đang chờ quý vị để được giúp đỡ và dẫn dắt. Thượng Đế mang đến cho quý vị một đứa con - một linh hồn trong trắng trong tay quý vị, yêu cầu quý vị chăm nom, mài dũa nó và để quý vị vị tạo dựng một mô hình. Cho nên đừng than phiền là có con! Con cái chính là bài học làm thầy của quý vị. "


Trích từ "Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư"
Số 98, Giáo lý chọn lọc


Con Cái Thượng Ðế
Người ngoại tinh
Tiểu thiên thần
Tiểu Bồ Ðề
Bồ Ðề Ðạt Ma
Phật Di Lạc
Quán Âm Bồ Tát Tọa Thiền
Phụ Thân (Mặt trời)
Mẫu Thân (Mặt trăng)