Nhìn Bằng Linh Hồn

Mỗi hình lục giác trên dây chuyền đều mang một hình dáng khác nhau. Bề mặt bằng vàng sơ sài không chạm trổ tượng trang cho thế giới thiên nhiên thuở sơ khai. Những viên hồng ngọc được bao bọc bởi những viên kim cương nhỏ, vàng rực rỡ những viên ngọc trai lóng lánh, đại biểu cho linh hồn quý giá bên trong. Tất cả những thứ này đã tạo nên một công trình nghệ thuật lộng lẫy vô cùng.


Con người có thể không hoàn mỹ, nhưng nhận định của chúng ta nên luôn luôn hoàn hảo. (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)


Trích từ "Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư"
Số 96, Lời pháp cam lồ

"Sự thật không giống như những gì chúng ta nhìn thấy mỗi ngày. Những điều chúng ta và mọi người khác nhìn thấy được trong thế gian đều không thật. Những gì chúng ta nhìn thấy bằng mắt trần, bằng thành kiến, bằng đầu óc, đều không thật lắm. Khi chúng ta nhìn bằng linh hồn, khi chúng ta tập trung tư tưởng, chúng ta trở thành con người thật của mình. Lúc bấy giờ, đó là linh hồn nhìn thấy. Và những gì nhìn thấy được là sự thật."


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, tại thiền ngũ Giáng Sinh quốc tế,
Long Beach, CA, Hoa Kỳ, Ngày 29 tháng 12 năm 1996 (Nguyên văn Anh ngữ)
Băng thâu hình số 571, "Hóa Thân Thật Sự của Một vị Minh Sư Tại Thế"


Tái Sinh
Khai Phóng Linh Hồn
Khẳng Ðịnh Thắng
Ðáo Bỉ Ngạn (huyền bảo ngọc)
Ðáo Bỉ Ngạn (Turquoise)
Mắt Trí Huệ
Phật Vi Lai
Câu Thông Với Tiềm Lực
Nhìn Bằng Linh Hồn