center>

(Vàng, kim cương, lam ngọc)

 


 


Phật Vị Lai


Bên trong chúng ta đều có phẩm chất khẳng định và phủ định. Khi chúng ta khai ngộ, ánh sáng tâm linh lóe lên, và chúng ta tìm thấy vị chủ nhân nguyên thủy! Phần chính giữa được khoét trống. Vật liệu đơn giản được lựa chọn, còn hình dáng của lam ngọc thì không đều.


"Điều vinh quang nhất quý vị sẽ tìm thấy là trong thiền định, trong việc làm cho chính mình tốt đẹp hơn, trong việc tự khiến mình trở thành một công dân tốt của thế giới này." (Nguyên văn Anh ngữ)


Trích từ "Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư"
Số 80, Lời pháp cam lồ

"Một khi đạt được lực lượng tối cao, chúng ta có thể giúp mình và giúp cả thế giới. Đây mới là lý tưởng cao thượng nhất." (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)


Trích từ "Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư"
Số 72, Lời pháp cam lồ


Tái Sinh
Khai Phóng Linh Hồn
Khẳng Ðịnh Thắng
Ðáo Bỉ Ngạn (huyền bảo ngọc)
Ðáo Bỉ Ngạn (Turquoise)
Mắt Trí Huệ
Phật Vi Lai
Câu Thông Với Tiềm Lực
Nhìn Bằng Linh Hồn