Mắt Trí Huệ

Ðộ góc vươn lên đưa người vào một trạng thái vui tươi. Khi tìm được Mắt Trí Huệ, tất cả đều trở thành thiên đàng rực rỡ. Nửa phần dưới bày tỏ một cảm giác nặng trược, trong khi nửa phần trên thì được khoét trống trông thật thanh nhẹ. Ðây là một sự kết hợp tao nhã của vàng và kim cương."Có hai cánh cửa. Một cánh cửa dẫn đến nơi rất cao trong tam giới, trong Phật giáo gọi đó là cảnh giới phạm thiên. Nếu cánh cửa này được mở ra, quý vị cũng sẽ có được chút ít trí huệ và được gia trì. Cánh cửa kia dẫn đến những cảnh giới vô tận bên trên tam giới. 'Mắt trí huệ' mà tôi thường đề cập là cánh cửa dẫn đến tịnh thổ bên trên tam giới."

"Một người tu tập thiền định quán âm (siêu ánh sáng và âm thanh) sẽ có mắt trí huệ và Phật quang lúc nào cũng sẽ ở bên họ. Nếu chúng ta tu hành nhiều hơn, chúng ta sẽ thấy được Phật quang nhiều hơn, và từ từ trở thành minh sư của chính mình."


Trích từ "Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ" Quyển1,Trang 192
"Bí Ẩn của Mắt Trí Huệ"

V: Làm sao để phát triển mắt thứ ba?

THVTS: Quý vị không phát triển mắt thứ ba, con mắt này đã có ở đó. Chúng ta không thể phát triển những gì không phải là vật chất. Mắt thứ ba chỉ là một cách nói, không có một con mắt nào cả! Ðiều này chỉ có nghĩa rằng thông thường chúng ta có hai mắt và nhìn thấy được mọi vật trong một tầm mức giới hạn, nhưng nếu chúng ta có con mắt khác, mắt thứ ba, chúng ta có thể nhìn thấy được mọi thứ trong toàn vũ trụ. Do đó nó được gọi là mắt thứ ba. Nhưng thật ra linh hồn không cần mắt để thấy, không cần tai để nghe, không cần bất cứ bộ phận giác quan nào để cảm nhận sự việc, hiểu không? Và đó là Chân Lý cao đẳng nhất, đó là sự lĩnh hội cao đẳng nhất mà không cần phải dùng bất cứ công cụ mới nào. Ðó là lực lượng của linh hồn chúng ta, lực lượng tối thượng bên trong chúng ta, mà biết được mọi việc, nghe được mọi điều trong mọi hướng, ở mọi nơi. Ðó là những gì chúng ta cần phải tìm. Vì chúng ta là lực lượng đó, và là vô thượng sư của toàn vũ trụ, quý vị có thể tưởng tượng quý vị vĩ đại như thế nào không?

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Hawaii, Hoa Kỳ
Ngày 28 tháng 3 năm1993 (Nguyên văn Anh ngữ)


Luôn Luôn Cố Gắng Tập Trung Ở Mắt Trí Huệ


"Trong lúc đi đứng nằm ngồi, hãy luôn cố gắng tập trung tư tưởng ở mắt trí huệ. Bằng cách đó quý vị sẽ tiến bộ nhanh hơn và quý vị sẽ cảm nhận được sự tiến bộ đó. Càng tiến bộ, quý vị sẽ càng cảm thấy khích lệ và sau đó quý vị sẽ tu hành nhiều hơn. Quả thật đáng thương khi chúng ta đã có pháp môn nhưng không sử dụng."


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, tại Tây Hồ, Formosa
Ngày 5 tháng 6 năm 1995 (Nguyên văn Anh ngữ)Tái Sinh
Khai Phóng Linh Hồn
Khẳng Ðịnh Thắng
Ðáo Bỉ Ngạn (huyền bảo ngọc)
Ðáo Bỉ Ngạn (Turquoise)
Mắt Trí Huệ
Phật Vi Lai
Câu Thông Với Tiềm Lực
Nhìn Bằng Linh Hồn