(Vàng, kim cương, bảo ngọc)

 


Ðáo Bỉ Ngạn
(Bảo Ngọc)

Giữa bể khổ của sinh tử mênh mông, nhìn thấy chiếc thuyền phổ độ, lòng thật hân hoan. Những linh hồn đã lạc lối từ lâu, cuối cùng đã có thể tới bờ bên kia một cách an toàn!

Những tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ rất khó thực hiện này, với những viên huyền bảo ngọc và kim cương cao quý, được đặc biệt chạm trổ với bàn tay khéo léo của nghệ thuật gia hoàng triều.


"Bộ thiết kế này được gọi là "Thuyền Phổ Ðộ", tựa như chiếc thuyền đưa người qua bên kia bỉ ngạn, như một pháp một giải thoát hoàn hảo, như chúng tôi hướng dẫn mọi người phương cách tọa thiền và tìm lại sự bình an và giải thoát của riêng mình trong kiếp này. Bộ nữ trang này biểu tượng bởi chiếc thuyền đưa người an toàn đến bên kia bờ bỉ ngạn xuyên qua nhiều sóng gió và mưa bão. Quý vị sẽ được nhắc nhở về sự vĩ đại của mình, cũng như về sự giải thoát của thiên đàng. Ðiều đó khiến quý vị có nhiều cảm hứng hơn để học hỏi, để tu tập, để hoàn chỉnh bản thân mình cho đến khi quý vị trở thành minh sư của chính mình. Lúc đó quý vị sẽ lãng quên những phiền toái của thế gian này. Quý vị sẽ vượt qua khỏi mọi phiền não giống như chiếc thuyền vượt lên trên mặt biển."


Thanh Hải Vô Thượng Sư, trong buổi triển lãm kim hoàn quốc tế tại Ba Lê
Ngày 24 tháng 1 năm 1997, Băng thâu hình số 629,
"Ý Nghĩa Của Các Sáng Tác Nghệ Thuật Của Sư Phụ"


Tái Sinh
Khai Phóng Linh Hồn
Khẳng Ðịnh Thắng
Ðáo Bỉ Ngạn (huyền bảo ngọc)
Ðáo Bỉ Ngạn (Bảo Ngọc)
Mắt Trí Huệ
Phật Vi Lai
Câu Thông Với Tiềm Lực
Nhìn Bằng Linh Hồn