Khẳng Ðịnh Thắng

Hoàng ngọc, ngọc trai, kim cương, và vàng, sự kết hợp rực rỡ này có ngụ ý là dưới sự chiếu rọi của trí huệ và ánh sáng của Thượng Ðế, những ham muốn phủ định sẽ không còn nơi ẩn trốn, và tất cả đều được hòa giải, hợp thành đồng nhất thể.

 


"Tu hành là một thứ hành động, đòi hỏi chúng ta phải chuẩn bị để vượt qua mọi khó khăn, và không khuất phục trước nghịch cảnh." (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)


Trích từ "Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư"
Số 97, Lời pháp cam lồ

"Lúc nào cũng nên nghĩ tốt hoặc cho dù điều gì xảy ra, hãy nghĩ khẳng định. Không phải là quý vị chỉ ép mình nghĩ điều khẳng định nhưng quý vị phải hiểu rõ nguyên do, vì những điều quý vị nghĩ sẽ trở lại với quý vị. Do đó quý vị không còn sự chọn lựa ngoài việc suy nghĩ khẳng định, suy nghĩ tốt về bản thân quý vị."


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, tại Phnom Penh, Cambodia
Ngày 23 tháng 7 năm 1996 (Nguyên văn Anh ngữ)

"Gần đây nhiều tai họa đang xảy ra trên thế giới. Đây là một sự nhắc nhở của Thượng Đế rằng chúng ta nên trở về với phẩm chất chân thiện mỹ nguyên thủy của mình, thay vì chìm đắm trong sự phủ định. Con người chúng ta có hai thứ lực lượng: khẳng định và phủ định. Lực lượng khẳng định khiến cho chúng ta và người khác dễ chịu, sung sướng. Phẩm chất này chúng ta phải luôn luôn bảo tồn và phát triển thêm lên. Nếu chúng ta mắc kẹt trong sự phủ định, thì thế giới sẽ trở nên ngày càng thêm rối loạn."


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, tại trung tâm Tây Hồ, Formosa
Ngày 29 tháng 1 năm 1995 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)

"Chỉ có hai thứ để chọn, khẳng định và phủ định. Nếu sự khẳng định không tác động, thì phủ định sẽ đến. Cho nên nếu chúng ta không dùng sự suy nghĩ và lực lượng khẳng định của mình, thì chỉ còn lại một sự lựa chọn kia. Khi thời gian đến, chúng ta sẽ dùng sự phủ định, bởi vì cơ hội kia đã qua. Càng dùng nhiều phủ định, chúng ta càng quen. Không bao giờ dùng cái gì khác, ngoại trừ cứ dùng thứ này hoài, dùng hoài, dùng hoài. Không bao giờ thoát khỏi. Chúng ta gọi đó là bánh xe luân hồi, vì chúng ta cứ chạy ở bên trong cái vòng tròn đó hoài hoài."


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, tại Phnom Penh, Cambodia
Ngày 11 tháng 5 năm 1996 (Nguyên văn Anh ngữ)


Tái Sinh
Khai Phóng Linh Hồn
Khẳng Ðịnh Thắng
Ðáo Bỉ Ngạn (huyền bảo ngọc)
Ðáo Bỉ Ngạn (Turquoise)
Mắt Trí Huệ
Phật Vi Lai
Câu Thông Với Tiềm Lực
Nhìn Bằng Linh Hồn