Mặt Trời

Như mặt trời cống hiến vô điều kiện, soi sáng và nuôi dưỡng vạn vật một cách vô tư, không hề mong cầu đền đáp.


"Ánh sáng nội tại, ánh sáng của Thượng Ðế, cũng tương tự như ánh sáng được đề cập trong chữ "khai ngộ." Cường độ ánh sáng của nó có thể tỏa ra từ một đốm sáng nhỏ đến ánh sáng rực rỡ của cả hàng triệu ánh mặt trời. Qua ánh sáng và âm thanh nội tại mà chúng ta có thể nhận biết Thượng Ðế."

Trích từ bộ sách "Chuyến Hoằng Pháp Toàn Cầu 1993"
của Thanh Hải Vô Thượng Sư
Quyển 5, trang 205

"Ánh sáng và âm thanh của Thượng Ðế đến khi chúng ta câu thông được với Ngài, khi chúng ta thành tâm muốn trở về nguồn cội của mình. Nó đến như một ánh chớp, một tia sáng, như hàng ngàn mặt trời, như những cầu vồng muôn sắc, như những tia điện tuyệt vời. Nó khiến cho cả thân người của quý vị rung lên, giao động từng dây thần kinh, từng tế bào trong thân thể, và đổi mới thể xác, linh hồn và trí óc của quý vị. Nó biến quý vị trở thành như một em bé sơ sinh. Quý vị đơn thuần nhưng thông minh, kiên nhẫn nhưng rất có trí huệ, rất linh hoạt, và phản ứng rất nhanh nhẹn."


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Hawaii, Hoa Kỳ
Ngày 27 tháng 3 năm 1993 (Nguyên văn Anh ngữ)

"Chúng ta có thể chia sẻ phước báu tu hành cho người khác; chúng ta không có tài sản tư. Chúng ta là từng cá nhân riêng biệt nhưng tất cả chúng ta được cùng một thứ. Mặt trời chiếu sáng nhưng không bị mất ánh sáng, và ai cũng được hưởng sự ích lợi của nó. Đồng tu Quán Âm cũng vậy: Người khác được sự gia trì của chúng ta mà chúng ta không mất gì cả."


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Tây Hồ, Formosa
Ngày 21 tháng 3 năm 1993 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)

"Khai ngộ là điều phải có; khai ngộ nghĩa là biết ánh sáng bên trong chúng ta - khai ngộ. Ánh sáng bên trong sẽ dẫn từng bước đi của chúng ta trong cuộc đời về đến cho đúng nơi, đúng chốn. Ngôi Lời của Thượng Đế, âm thanh, chấn động, nhạc thiên đàng sẽ thì thầm cho chúng ta nghe tất cả sự minh triết có trong vũ trụ và những gì chúng ta có thể làm trong đời sống hàng ngày, cho tới khi chúng ta hoàn tất phận sự của một người đến gia trì địa cầu này."


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Brisbane, Úc Ðại Lợi
Ngày 21 tháng 3 năm 1993 (Nguyên văn Anh ngữ)


Mặt Trời

Ðại Ðịa Sông Núi

Liên Hoa

Bầu Trời

Ðạo