Ðại Ðịa Sông Núi

Vững chắc như đất trời sông núi. Núi tượng trưng cho rườn cột của vũ trụ, sông nước luân lưu nuôi dưỡng sức sống của vạn vật mọi nơi."Thời xưa, chúng ta tôn kính và vâng lời đất mẹ. Chúng ta cầu nguyện và làm lễ xin mẹ một cái gì đó. Khi cần nước từ những con suối, chúng ta xin trước, rồi sau đó niệm những lời cám ơn. Chúng ta đối xử với mẹ bằng tình thương và lòng tôn kính vì đó là mẹ của chúng ta và tất cả những thứ đến với chúng ta đều là từ mẹ.


~ Bài nói chuyện của Ông Nội Agapito Conche -
vị lãnh đạo tâm linh của bộ lạc người Tao Pueblo
và cha của ông Thomas One Wolf
- tại Hội Nghị Viễn Ảnh Quốc Tế

"Hành tinh của chúng ta là một "phi thuyền" rất đẹp. Chúng ta có thể gọi nó là "phi thuyền" chở nhiều chúng sinh bay lượn trong không gian. Hành tinh này cho chúng ta nhiều tiện nghi và niềm vui, cho chúng ta nhiều kho tàng quý báu, và nuôi sống chúng ta qua nhiều phương cách. Nhưng chúng ta cũng có chút ít bổn phận đối với Quả Đất Mẹ này, giúp nó gìn giữ ngôi vị quyền uy ấy để có thể giúp đỡ chúng ta."


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
tại trường Ðại Học Columbia, Nữu Ước, Hoa Kỳ
Ngày 3 tháng 11 năm 1989 (Nguyên văn Anh ngữ)


Mặt Trời

Ðại Ðịa Sông Núi

Liên Hoa

Bầu Trời

Ðạo