Liên Hoa

Bộ nữ trang này trong trắng như hoa sen, không nhuốm bùn nhơ của thế tục.


"Tư tưởng rất quan trọng. Khi chúng ta suy nghĩ cao thượng, cả vũ trụ đều khâm phục chúng ta, thương yêu chúng ta, phục vụ chúng ta, đều mong đợi chúng ta đến thăm địa phương của họ. Nếu ý niệm chúng ta không cao thượng, không quang minh, không cởi mở như Phật Bồ Tát, thì chúng ta sẽ biến thành những chúng sanh tầm thường, "nhất thiết vi tâm tạo" là vậy! Có khi quý vị cho rằng, đó chẳng qua chỉ là một ý niệm mà thôi, không quan trọng cho lắm. Không! Nó rất quan trọng. Bởi vì thân khẩu ý của con người chúng ta đều dính liền với nhau. Nếu bên trong chúng ta không phát ra một bầu không khí tu hành trong sạch lương thiện hay gian dối, nó sẽ biểu lộ qua hành vi của chúng ta."


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Trung tâm Tây Hồ, Formosa, Ngày 29 tháng 9 năm 1991
(Nguyên văn tiếng Trung Hoa)

"Tôn trọng bất cứ người nào, nhìn bất cứ người nào bằng đôi mắt trong sạch, làm như vậy mới luôn luôn có ích lợi cho mình. Ðây là cách tốt nhất để đối đãi người khác." (Nguyên văn Anh ngữ)


Trích từ "Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư"
Số 44, Lời pháp cam lồ

"Mỗi khi nhớ tới Thượng Đế, mỗi khi nhớ tới Hồng Danh của Thượng Đế, chúng ta được ban cho sự thanh khiết, thánh thiện và gia trì. "


Trích từ sách "Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ
Vấn Ðáp Quyển 2", trang 205

"Tất cả chúng ta đều là những chúng sinh vĩ đại đến từ Thiên Quốc. Trước khi đến đây, chúng ta đến với những lý tưởng cao đẹp, với những ý định tốt lành nhất, với một thiện tâm và một sự khẳng định rõ ràng là giúp đỡ và thăng hoa tâm linh của chính mình, dù là bằng cách giúp đỡ mọi người trên địa cầu này."

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
Vọng Các, Thái Lan
Ngày 11 tháng 11 năm 1994


Mặt Trời

Ðại Ðịa Sông Núi

Liên Hoa

Bầu Trời

Ðạo