Bầu Trời - Tình Thương Bao La

 

Với kiểu thiết kế bao gồm tinh tú và nhật nguyệt, bộ nữ trang này mời bạn dạo chơi trong không gian, vũ trụ bao la rộng lớn."Mỗi khi chúng ta trải rộng lòng yêu thương, nhân từ, khoan dung, và thông cảm đến với mọi người, đó là lúc chúng ta kiến tạo thiên đàng." (Nguyên văn Anh ngữ)


Trích từ "Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư"
Số 41, Lời pháp cam lồ

"Nếu chúng ta muốn thế giới của chúng ta trở thành thiên đàng thì cần phải hướng về Chân Thiện Mỹ, học tập với các vị thiện trí thức, phải tìm kiếm lý tưởng thanh cao và trí huệ bên trong, thì thế giới sẽ thành thiên đàng.


Trích từ "Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư"
Số 39, Lời pháp cam lồ

"Đó là cách thế giới sẽ trở thành thiên đàng. Mọi người chia xẻ với nhau. Mọi người đều trở nên hạnh phúc hơn. Sau đó sẽ không còn ai muốn trộm cắp đồ của người lối xóm, hay làm hại láng giềng, hoặc làm bất cứ điều gì khác, bởi vì mọi người sẽ đều hạnh phúc."


Trích từ "Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư"
Số 51, Lời pháp cam lồ


Mặt Trời

Ðại Ðịa Sông Núi

Liên Hoa

Bầu Trời

Ðạo