Vòng Chân

Bộ nữ trang độc nhất này được thiết kế riêng cho bàn chân. Lủng lẳng từ chiếc vòng vàng là chín tấm lắc nhỏ: phi cơ, máy bay trực thăng, dĩa bay, hoa sen, thiên long, chim phượng hoàng, quả chuông, chim đại bàng và đàn hạc. Mặc dù bộ nữ trang này được đeo ở chân, thiết kế và sự khéo léo của nó rất thanh nhã và tinh xảo! Những tấm lắc nhỏ là những biểu tượng của những cảnh giới tâm linh, mang những thông điệp thanh tao từ cảnh giới bên trên.

 


"Sau khi Tâm Ấn, chúng ta sẽ nhận được ánh sáng mãnh liệt của Thượng Đế, chiếu rọi con đường trở về của chúng ta. Qua sự giúp đỡ của Thiên Quốc, trên con đường trở về nhà, chúng ta được cung cấp tất cả những điều chúng ta cần biết. Và vị Minh Sư, một người hướng đạo đầy kinh nghiệm, sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh chúng ta, giúp đỡ chúng ta và bảo vệ chúng ta đi hết con đường phi phàm này; đến khi nào chúng ta vượt qua tất cả các thế giới mới thôi. Chỉ cần mang lại sự hữu ích và an lành cho chúng ta, người hướng đạo này sẽ tận lực hết lòng. Dù chúng ta còn sống tại thế giới vật chất này, chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn thoát khỏi những khó khăn, không còn cảm giác cô đơn nữa."
Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
tại Ba Lê, Pháp quốc, Ngày 24 tháng 4 năm 1993

Trích từ "Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư"
Số 29, trang 9

"Ánh sáng bên trong sẽ dẫn từng bước đi của chúng ta trong cuộc đời về cho đúng nơi, đúng chốn. Ngôi Lời của Thượng Ðế, âm thanh, chấn động lực, âm nhạc thiên đàng sẽ thì thầm cho chúng ta nghe tất cả sự minh triết có trong vũ trụ và những gì chúng ta có thể làm trong đời sống thường nhựt của mình cho đến khi chúng ta hoàn tất phận sự của một người đến gia trì địa cầu này."


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Brisbane, Úc Ðại Lợi
Ngày 21 tháng 3 năm 1993 (Nguyên văn Anh ngữ)

Tình Thương Chân Thật (1) Kim Cương
Tình Thương Chân Thật (2) Lục Bảo Ngọc
Tình Thương Chân Thật (3) Cẩn Ðá
Tình Thương Chân Thật (4) Lam Ngọc
Đồng Hồ Bằng Vàng
Vòng Ðeo Chân