Tình Thương Chân Thật (4)
Ngọc Lam

Bộ này gồm có dây chuyền, vòng đeo tay, bông tai, nhẫn và được làm bằng vàng nạm ngọc lam. Loại vàng này có lớp vàng bóng xen kẽ với lớp vàng mờ, rất hợp với những hạt ngọc lam thanh nhã, cho thấy một vẻ đẹp đơn sơ mộc mạc nhưng vô cùng đặc sắc. Khuôn khổ của bộ nữ trang này là do nhiều trái tim kết lại hướng ra tứ phía, lan tỏa Tình Thương Chân Thật ra khắp cùng vũ trụ.

Lời giới thiệu về chất liệu:

Bảo ngọc còn được gọi là lọ trí huệ. Mang nó vào người có thể nhắc nhở người ấy lúc nào cũng câu thông với trí huệ toàn tri của vũ trụ bên trong."Tình thương chân thật là khuyên răn và giúp đỡ người khai ngộ và tránh xa điều lầm lỗi, không phải để che chở những hậu quả xấu từ những việc làm của họ."

Trích từ "Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư"
Số 18, Lời pháp cam lồ


"Là người tu hành, chúng ta phải tự hứng khởi để tìm được đại trí huệ. Chúng ta phải có khả năng làm, hiểu và thực hiện được mọi sự. Tuy vậy, còn có một đẳng cấp cao hơn hoặc phẩm chất siêu đẳng gọi là "tình thương". Nếu chỉ có trí huệ mà không có tình thương, chúng ta sẽ khô cằn và tan rã." (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)"

Trích từ "Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư"
Số 92, Lời pháp cam lồ


Tình Thương Chân Thật (1) Kim Cương
Tình Thương Chân Thật (2) Lục Bảo Ngọc
Tình Thương Chân Thật (3) Cẩn Ðá
Tình Thương Chân Thật (4) Lam Ngọc
Đồng Hồ Bằng Vàng
Vòng Ðeo Chân