Tình Thương Chân Thật (1)
Kim Cương

Dây chuyền, bông tai, vòng đeo tay và nhẫn làm bằng vàng 22k cẩn kim cương. Những kiểu hình trăng sao và mặt trời sẽ đưa quý vị đến những giải ngân hà vào trong sự ôm ấp của vũ trụ mênh mông. Nơi đó quý vị sẽ được phơi mình trong những vì tinh tú lấp lánh và những ân phúc của sự chiếu sáng vĩnh hằng.


"Bản chất của cuộc sống là tình thương. Bản chất của Thượng Ðế, của Phật Bồ Tát, của Allah là tình thương. Không có gì khác hơn là tình thương. Khi chúng ta chọn tình thương, đó là sự chọn lựa cao đẳng nhất và cao thượng nhất, mà đó cũng chính là Chân Ngã của chúng ta, chúng ta sẽ cảm thấy mình rất gần với Thượng Ðế và Phật Bồ Tát."

~Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị bằng Anh ngữ
tại Kuala Lumpur, Mã Lai Á, Ngày 30 tháng 4 năm 2000
Tựa đề: Tình Thương Là Bản Chất Chân Thật Của Cuộc Sống

"Tình thương là pháp luật tối cao trong vũ trụ. Bất cứ vật gì đều có thể rửa sạch bằng tình thương chân chính. Cho nên, khi quý vị làm việc từ thiện gì, hãy làm bằng tình thương. Đừng sợ nghiệp chướng." (Nguyên văn Anh ngữ)

Trích từ "Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư" số 48, Lời pháp cam lồTình Thương Chân Thật (1) Kim Cương
Tình Thương Chân Thật (2) Lục Bảo Ngọc
Tình Thương Chân Thật (3) Cẩn Ðá
Tình Thương Chân Thật (4) Lam Ngọc
Đồng Hồ Bằng Vàng
Vòng Ðeo Chân