Thời gian
Đồng Hồ Bằng Vàng

Ðồng hồ dành cho nam và nữ, làm bằng vàng 22k với hệ thống lên dây thiều. Dấu hiệu S.M. được chạm nổi và những hạt kim cương được cẩn lên mặt đồng hồ, cộng thêm dây đeo bằng vàng có gắn kim cương sẽ tạo nên một cảm giác ngất ngây nhẹ nhàng thanh khiết. Thời gian là vô giá, chiếc đồng hồ vàng không ngừng nhắc nhở chúng ta nên quý mến thời giờ mình đang có.


"Quý vị phải có thời giờ cho riêng mình, để suy nghĩ, tìm lại bản tánh của mình, trở về với bản tánh của mình, để phát triển phẩm chất bên trong, để nhớ lại phẩm chất bên trong - trở thành như một họa sĩ, một người rất tự tại, rất thương yêu, không còn áp lực, sau đó quý vị có thể bố thí. Nếu quý vị không biết sự khoái lạc, quý vị không thể bố thí sự khoái lạc; nếu quý vị không có sự bình an, quý vị không thể bố thí sự bình an. "

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị
tại đạo tràng Vĩnh Ðồng, Ðại Hàn, Ngày 6 tháng 5 năm1998
(Nguyên văn Anh ngữ)Tình Thương Chân Thật (1) Kim Cương
Tình Thương Chân Thật (2) Lục Bảo Ngọc
Tình Thương Chân Thật (3) Cẩn Ðá
Tình Thương Chân Thật (4) Lam Ngọc
Đồng Hồ Bằng Vàng
Vòng Ðeo Chân