Tình Thương Chân Thật(2)
Lục Bảo Ngọc

Dây chuyền, vòng đeo tay và nhẫn làm bằng vàng 22k cẩn lục bảo ngọc. Kiểu đơn sơ nhưng thanh nhã và những đường bóng láng phản ảnh nét cắt rõ ràng, tính chất thẳng thắn của con người đương thời.

Lời giới thiệu về chất liệu:

Lục bảo ngọc là birthstone cho những người sinh vào tháng năm. Với màu xanh mãnh liệt nó biểu thị cho sự hạnh phúc. Lục bảo ngọc khá cứng và dễ vỡ khi làm nữ trang. Ðây là nguyên do lục bảo ngọc thường có nhiều đường nứt, có tiếng là được nhiều người yêu chuộng Ðây cũng là lý do mà người ta phải rất thận trọng khi chạm vào lục bảo ngọc. Những viên lục bảo ngọc tốt nhất phải có màu xanh đậm, trong suốt, và có ít đường nứt.
"Minh Sư là trí huệ, tình thương và lực lượng. Chúng ta không thể dùng không gian hay khoảng cách để tách rời nó khỏi Ngài."

Trích từ "Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư"
Số 23, Lời pháp cam lồ"Em sẽ mãi mãi đi tìm
Một Tình Thương diễm tuyệt,
Một Tình Thương trong người,
Một Tình Thương trong Ta
Mà em hằng thiết tha!

Một tình yêu vĩnh cửu
Em chỉ có bên Ta.
Khi cuối đoạn đường đời,
Ta đưa em về cung trời
Trong Tình Thương màu nhiệm
Và vô lượng Hào Quang.

Thanh Hải Vô Thượng SưTình Thương Chân Thật (1) Kim Cương
Tình Thương Chân Thật (2) Lục Bảo Ngọc
Tình Thương Chân Thật (3) Cẩn Ðá
Tình Thương Chân Thật (4) Lam Ngọc
Đồng Hồ Bằng Vàng
Vòng Ðeo Chân