Hoa Sen Ngàn Cánh
Bộ sưu tập S. M.
Ðợt thiết kế "Hai Tâm Hồn"