E SM - Bông tai ngọc thạch

RSM01-Nhẫn
RSM02-Nhẫn
RSM03-Nhẫn
RSM04-Nhẫn
RSM05-Nhẫn
RSM06-Nhẫn
RSM07-Nhẫn
RSM08-Nhẫn
RSM09-Nhẫn
RSM13-Nhẫn


"Chúng ta dùng cả hai sức mạnh thân thể và tâm linh để tô điểm đời sống của mình, và để tô điểm những nơi mà chúng ta đến. Cho dù đó là địa ngục, trần gian, hay thiên đàng, chúng ta biến tất cả thành thiên đàng. Ðó là công việc. Ðó là đường lối mà lẽ ra chúng ta phải có. Tôi nghĩ đó là đường lối của một vị thánh nhân."

Thanh Hải Vô Thượng Sư


(BSM01-Vòng đeo tay)


(SM-Mặt dây chuyền-G
(SM-Mặt dây chuyền-PP)
(Dây chuyền vàng-G)
(Dây chuyền vàng --PP)
("G"-Vàng "PP"-Bạch kim)

 


 SM-Mặt dây chuyền San hô
 

 

 SM - Mặt dây chuyền Ngọc thạch
CSM01-Khuy măng sét


TSM01-Ghim cài cà vạt


ESM01-Bông tai


ESM02-Bông tai

 ESM-Bông tai San hô 

 

Hoa Sen Ngàn Cánh
Bộ sưu tập S. M.
Ðợt thiết kế "Hai Tâm Hồn"