"Hai trái tim, hai con người khi thông cảm nhau về thể chất, tinh thần và tâm linh, sẽ trở thành một. Điều đó cũng tựa như chúng ta trở thành đồng nhất thể với Thượng Đế khi đạt đại khai ngộ."Biến Tình Thương Thành Thói Quen

Thanh Hải Vô Thượng Sư

"“Hãy có thói quen luôn luôn mở rộng lòng thương yêu, cho dù người khác cư xử với mình ra sao. Đừng bao giờ quên tình thương từ ái bên trong, vì đó chính là quý vị, là con người thật của quý vị, là tình thương vô biên của Thượng Đế. Do tình hình thế giới, do những khó khăn trong cuộc sống và những thử thách gian nan mà chúng ta gặp phải hàng ngày, chúng ta thường có khuynh hướng thu mình vào bên trong, che đậy tình thương mà trước đây chúng ta đã có rất nhiều và khóa tình thương đó vào một chỗ. Kể từ hôm nay, kể từ ngày Tâm Ấn, kể từ bất cứ ngày nào, chúng ta phải mở cái khóa đó và để cho tình thương được tự do. Đó là giải pháp duy nhất: hãy mở khóa tình thương bên trong và để mọi người cùng chia sẻ.”"

 


ZHT01-Kim cài áoEHT01-Bông tai

THT01-Kẹp cà-vạt
RHT01-Nhẫn

RHT02-Nhẫn

RHT03-Nhẫn

RHT04-Nhẫn


RHT05-Nhẫn
RHT06-Nhẫn

RHT07-Nhẫn

Hoa Sen Ngàn Cánh
Bộ sưu tập S. M.
Ðợt thiết kế "Hai Tâm Hồn"