Ngọc Như Ý Mâu Ni
(Hình đeo dây chuyền)

 

Hạt kim cương nằm giữa hình đeo có dạng trái tim tượng trưng cho Ngọc Như Ý (Mâu-Ni). Sau khi tìm lại được Ngọc Như Ý (trí huệ) quý giá bên trong, vô lượng quang sẽ phát ra khiến mọi mong cầu thành như ý, muôn điều trở nên thuận lợi. Hình đeo dây chuyền được thực hiện rất tinh vi, có thể để hình ảnh vào bên trong.


"Chúng ta có thể nói là có một nút bấm nhỏ vô hình bên trong chúng ta và thể theo lời yêu cầu của chúng ta chiếc nút này sẽ được bật mở lên trong lúc truyền Tâm Ấn. Sau đó tất cả đều sẽ được mở lên, tương tự như câu thần chú "Úm ba la! Hãy mở cửa!" vậy. Thời xưa, người ta thường dùng nhiều chuyện ngụ ngôn khác nhau để diễn tả sự khai mở con mắt bên trong, mắt trí huệ. Họ gọi là “tìm được Ngọc Như ý”, hoặc “cổng thiên đàng”, hoặc là “chìa khóa của thiên đàng”, v.v...."

Trích từ bộ sách "Chuyến Hoằng Pháp Toàn Cầu 1993"
của Thanh Hải Vô Thượng Sư, Quyển 5, trang 41

"Ngọc như ý biểu tượng cho Phật Tánh của chúng ta. Khi chúng ta được khai ngộ, đó là thời gian chúng ta đạt được ngọc như ý. Câu nói "Khi hoa nở, sẽ thấy được Phật." có nghĩa là đạt được ngọc như ý. Tại sao Phật Tánh lại có liên quan đến ngọc như ý. Vì sau khi tìm lại được Phật Tánh, tựa như được ngọc như ý, chúng ta có thể có được những gì mình muốn và có khả năng trở thành những gì mình thích. Những gì chúng ta mong cầu sẽ được toại nguyện. Ngay cả trước khi chúng ta nghĩ đến, nó đã có ở đó. Do đó, nó được gọi là ngọc như ý. Nếu chúng ta đạt được ngọc như ý, chúng ta sẽ có được mọi thứ."

Trích từ "Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ" Quyển 1


Hoa Sen Thuần Khiết (Nhẫn)

Hoa Sen Thuần Khiết (Bông tai)

Ðồng Nhất Thể (Dây Chuyền)

Biển Tình Thương
(Dây Ðeo Tay)

Giải Thoát (Kim cài)

Ngọc Như Ý Mâu Ni
(Mặt dây chuyền)