Giải Thoát
(Kim cài)

Ba làn sóng tượng trưng cho bể khổ của tam giới. Năm tia sáng điển hình cho hào quan ngũ giới. Sau khi tu Pháp Môn Quán Âm, chúng ta nương nhờ ánh sáng ngũ giới dẫn dắt chúng ta vượt khỏi tam giới, giải thoát vòng luân hồi, đạt tự tại.

 

 "Hãy nhớ quý vị là ánh sáng. Ðừng bao giờ quên mà chìm đắm vào đời sống vật chất của thể xác này"

Trích từ "Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư"
Số 83, Lời pháp cam lồ

"Chấm dứt đau khổ không có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ đau khổ nữa, sau khi khai ngộ. Chỉ có nghĩa là chúng ta đủ mạnh để chịu đựng khổ đau và lìa bỏ hạnh phúc được. Sau đó chúng ta có thể vươn lên trên mọi thay đổi trong cõi đời vô thường này để nhận thức được điều chân thực. "


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Thái Lan,
Ngày 12 tháng 6 năm 1993 (Nguyên văn Anh ngữ)

"Giải thoát có nghĩa là quý vị thoát ra khỏi tất cả những thứ đó, thoát ra khỏi tất cả những gì quấy nhiễu quý vị, thoát khỏi những điều không tốt, thoát khỏi những điều không cao thượng, thoát khỏi những cái không tốt đẹp, những cái đang trói buộc quý vị, làm quý vị ngộp thở, làm quý vị có cảm giác tội lỗi, làm quý vị cảm thấy mình không có đạo đức; tất cả những đòi hỏi làm cho quý vị cảm thấy nóng bỏng, say mê, thèm khát, và có dục vọng."


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Trong buổi cộng tu tại Pune, Ấn Ðộ, Ngày 23 tháng 11 năm 1997
(Nguyên văn Anh ngữ)

"Hãy khai ngô. Lúc đó quý vị sẽ làm việc theo phương cách tốt hơn, và quý vị có thể chấp nhận mọi việc mà không phê bình, không phản đối, không có bất cứ chướng ngại và tranh chấp nội tâm nào. Đó là điều chúng ta gọi là “Hiện Đời Giải Thoát”: ngay trong cuộc đời này chúng ta đã được giải thoát rồi. Chúng ta có được thiên đàng trong cuộc sống, bởi vì chúng ta đã thoát khỏi mọi thành kiến và không còn trách nhiệm gì cả. Chúng ta làm việc nhưng không làm gì cả, thương yêu nhưng không cảm thấy hãnh diện rằng chúng ta có tình thương. Chúng ta bố thí nhưng không bao giờ cần vinh danh công trạng, vì chúng ta biết tất cả đều đến từ Thượng Đế, và chúng ta chỉ phân phát như là một đại biểu mà thôi."

Trích từ bộ sách "Chuyến Hoằng Pháp Toàn Cầu 1993"
của Thanh Hải Vô Thượng Sư
Quyển 1, trang 80


Hoa Sen Thuần Khiết (Nhẫn)

Hoa Sen Thuần Khiết (Bông tai)

Ðồng Nhất Thể (Dây Chuyền)

Biển Tình Thương
(Dây Ðeo Tay)

Giải Thoát (Kim cài)

Ngọc Như Ý Mâu Ni
(Mặt dây chuyền)