Trung Đạo

Đúng ↔ Sai
Âm ↔ Dương
Đen ↔ Trắng

…. ở điểm Trung Đạo

Quả lắc giao động về nơi tĩnh lặng,
Cán cân dừng lại ở điểm cân bằng,
Trí huệ viên mãn,

Ánh sáng chan hòa.
Cội Nguồn thánh nhạc hoan ca,
Thong dong dạo bước về Nhà.

Trung Đạo...."Vì chúng ta không muốn có mối liên hệ gì tới khẳng định hay phủ định, nên chúng ta phải vượt lên trên và làm bạn với cả hai thì nó mới không làm phiền chúng ta. Chúng ta phải vượt ra khỏi sự tranh đấu giữa tốt và xấu, giữa khẳng định và phủ định. Giờ đây chúng ta vẫn ở trong trận chiến khẳng định và phủ định, nhưng cần phải trở nên dung hòa, giống như Thụy Sĩ, một quốc gia trung lập.

Chúng ta phải trang bị cho mình bằng lực lượng Thượng Đế.

Khi nào còn sống trên thế giới này thì chúng ta nên duy trì sự khẳng định, hành thiện, tránh sự phủ định càng nhiều càng tốt. Chúng ta không cần phải chống lại nó, nhưng nên tránh nó.

Là người tu hành, chúng ta nên cư xử như một công dân tốt của thế giới: Hành thiện, đạo đức và không nên can thiệp vào chuyện của người khác.

Vì âm dương không quân bình nên mới gây ra nhiều thiên tai, bất hạnh và tạo nhiều chướng ngại trên con đường tu hành. Chỉ cần dùng lực lượng Sư Phụ bên trong để bảo vệ mình thì chúng ta không những có thể sinh tồn ở thế giới này, mà còn thăng hoa hơn về tâm linh.

Trong cuộc chiến giữa khẳng định và phủ định, chỉ có cách giữ trung đạo, chúng ta mới có thể thuận lợi và an toàn trở về Thiên Quốc."

Spoken By Supreme Master Ching Hai
Sydney, Australia, May 10, 1997


 

Trung Đạo