Mùa Xuân Bất Tận

Mùa Xuân,
Tinh hoa vũ trụ hiển lộ trong từng nụ hoa đang hé nở
Căng tràn nhựa sống và lấp lánh niềm hy vọng!

Quả là một ân điển vĩnh hằng tuyệt diệu!
Mùa Xuân Bất Tận!!

Mùa Xuân Bất Tận của Cuộc đời!
Của Địa Cầu!
Của Ngân Hà!
Mùa Xuân Bất Tận của Vũ trụ!

Sự thăng hoa tâm linh đơm hoa

Mùa Xuân Bất Tận

 

Mùa Xuân Bất Tận